Jak działają faktury vat i inne?

image

Zamiarem fakturowania jest rejestr zawieranych transakcji, od których naliczane są podatki od produktów i usług. Równocześnie nie każda firma jest zobowiązana do opłacania podatku VAT, bo przysługują im ustawowe zwolnienia. W takim razie jaki jest kłopot z fakturowaniem? Czy można rejestrować transakcje w inny sposób?

Faktura zwolniona z podatku VAT

Gdy nabywcą jest druga firma, podatnicy wyłączeni z VAT muszą fakturować. Jeżeli kontrahent jest osobą prywatną, faktura zostanie wystawiona na jego roszczenie. W przeciwnym wypadku do utrwalenia transakcji należy użyć paragonu. Faktury VAT dla podatników prawnie zwolnionych z podatku zgodnie z prawem obejmują:

Podatnikom przysługuje zwolnienie z przepisów VAT,

Zwolnione regulacje dotyczące dostaw określonych towarów lub usług,

Przepisy dyrektywy zwalniają z podatku od dostaw poniektórych produktów.

Zasad tych nie wykorzystuje się w sytuacji, w których podatnicy są wykluczeni z VAT zważywszy na naturę prowadzonej przez nich aktywności gospodarczej. Oznacza to, że sprzedawane przez niego produkty lub usługi są ustawowo zwolnione z podatku. Faktury niezawierające podatku VAT nie zawierają również informacji, że podatnicy są wyłączeni z podatku VAT, ponieważ nie przekroczyli limitu kwoty sprzedaży (w tej chwili łącznie 200 tysięcy złotych). Innymi słowy, jeżeli dana firma korzysta z subiektywnego zwolnienia z podatku VAT, nie trzeba o tym informować wykonawcy. Pozostałe elementy, które https://www.rafsoft.net nie muszą być uwzględnione na fakturze bez podatku VAT to:

 • numer NIP,
 • numer VAT-UE,
 • kwota podatku,
 • stawka podatku.

Co powinna posiadać faktura vat?

Faktury podatników zwolnionych z VAT są prawie takie same, jak faktury czynnych podatników VAT. W istocie, w odróżnieniu do tradycyjnych faktur, istnieje kilka szczegółów, jakie nie są brane pod uwagę na lub muszą być uwzględnione na fakturach innych niż VAT. Kodeks o podatku od produktów i usług klarownie charakteryzuje także, jakie szczegóły muszą być uzamieszczone na na każdej fakturze. Przynależą do nich:

 • data wypisania faktury vat,
 • numer faktury,
 • data zrealizowania dostawy produktu lub zrealizowania usługi,
 • nazwa nabywcy,
 • nazwę towaru lub usługi,
 • liczbę towarów/ usług,
 • cenę jednostkową,
 • cena produktów lub usług.

Co ważne, błędne wystawienie faktury z przeoczeniem czynników wymaganych ustawowo wymaga wystawienia faktury korygującej obojętnie, czy dostawa artykułów lub usług albo podatnik stosuje zwolnienie z VAT.

Istotne dane oraz terminy

Co do zasady faktury VAT i faktury wystawiane przez kontrahentów zwolnionych z VAT ma obowiązek wystawiać podmiot, który dostarcza artykuły lub usługi. Czasem mimo to faktura może zostać wystawiona przez firmę uprawnioną przez kupującego lub sprzedającego. Powinno się także pamiętać o czasie wystawienia faktury wynikającym z Regulacji o podatku od towarów i usług. W związku z tym faktura bez VAT musi zostać wystawiona przed 15tym dniem następnego miesiąca po którym przeprowadzono transakcję sprzedaży. Dokument może być wystawiony w formie standardowej i elektronicznej - w takim przypadku nie znajdziemy podpisu wystawcy na dokumencie, co nie sprawi nieważności faktury. W sytuacji osób nie prowadzących aktywności gospodarczej zawierane transakcje będą dokumentowane na paragonach, w związku z tym czas wystawiania faktur w nadchodzącym miesiącu nie obowiązuje. Jakkolwiek każdy kontrahent jest zobligowany wystawić fakturę zgodnie z żądaniem konsumenta. Należałoby pamiętać, że faktura dla osoby prywatnej obejmuje takie same elementy, jak faktura dla podmiotów gospodarczych.